Produktgalleri


Box för ca 50st slaktsvin med möjlighet att gå ut samt utfodring med dubbel Funkimat.

Funki Torrfoder och Dan-Egtved ätbås.

Hammarkvarn Ögendal med malebro och Dysefilter.

Skruv från trumrens till hammarkvarn.

Stallbyggnad för EUgrisar med möjlighet att gå ut.

Trumrens Ögendal.

Nybyggt stall med nytt rostfritt inrede. Tvärtråg, rostfria tråg och den helt nya betongspalten med 40cm dränerande golv in i boxen.

Nybyggt stall med nytt rostfritt inrede. Tvärtråg, rostfria tråg och den helt nya betongspalten med 40cm dränerande golv in i boxen.

Nybyggt stall med nytt rostfritt inrede. Tvärtråg, rostfria tråg och den helt nya betongspalten med 40cm dränerande golv in i boxen.

Nybyggt stall med nytt rostfritt inrede. Tvärtråg, rostfria tråg och den helt nya betongspalten med 40cm dränerande golv in i boxen.

Renoverat stall med betonginrede och ny ventilation med Dc.fläktar.

Renoverat stall med betonginrede och ny ventilation med Dc.fläktar.

Renoverat stall med betonginrede och ny ventilation med Dc.fläktar.